Video Mpya za Kutazama Sasa

Akademia ya Kingamaradhi inakusaidia kwa kuongeza masomo kupitia video. Endelea kutazama na kujifunza stadi mpya.

Mpya katika Mawasiliano
Mpya katika Ufuatiliaji
Mpya katika Kampeni za SIA
Mpya katika Utunzaji chanjo katika hali ya ubaridi
Mpya katika Usimamizi Saidizi
Mpya katika Upelelezi
Mpya katika Utoaji wa Chanjo
Mpya katika Usalama wa Chanjo
Mpya katika COVID-19
Mpya katika Usimamizi wa Shehena