Jinsi ya Kuchora Ramani ya Wilaya Yako
 
Video Zinazofanana
  Ufuatiliaji

  Jinsi ya Kufuatilia Waliohasi Chanjo

  Ufuatiliaji

  Jinsi ya Kujaza Rejesta ya Chanjo

  Kupanga

  Kuweka Suluhisho Kwenye Mpango Kazi wa Kituo cha Afya

  Ufuatiliaji

  Jinsi ya Kujaza Ripoti ya Chanjo ya Kila Mwezi

  Ufuatiliaji

  Kubaini Suluhisho ili Kushinda Vikwazo vya Matumizi

Rasilimali

Ramani za Wilaya zina taarifa za msingi unazohitaji ili kupanga shghuli za kusaidia juhudi za uchanjaji katika wilaya yako. Jifunze kutengeneza ramani ya wilaya kufuatilia ukubwa eneo la utoaji wa chanjo na kujua kiasi cha amhitaji ya chanjo na vifaa.