Jinsi ya Kuchora Ramani ya Eneo Lako
 
Video Zinazofanana
  Ufuatiliaji

  Jinsi ya Kuchunguza kwa Undani Zaidi Kuhusu Vyanzo Vikuu vya Matatizo ya Uchanjaji

  Ufuatiliaji

  Jinsi ya Kujaza Rejesta ya Chanjo

  Ufuatiliaji

  Jinsi ya Kuchora Ramani ya Wilaya Yako

  Utunzaji chanjo katika hali ya ubaridi

  Jinsi ya Kuandaa Orodha ya Vifaa

  Mawasiliano

  Jinsi ya Kuongoza Ziara ya Nyumbani

Rasilimali

Unahitaji Ramani! Kuwa na ramani sahihi inayoenda na wakati kunaweza kukusaidia kupanga utoaji wa huduma za chanjo, kwa sababu itakuonyesha jamii zote unazozihudumia, watoto wachanga na waja wazito wangapi wapo katika kila jamii, wako mbali kiasi gani kutoka ulipo, na njia gani ya usafiri inahitajika kuwafikia.