Jinsi ya Kujaza Kadi ya Chanjo
 
Video Zinazofanana
  Utunzaji chanjo katika hali ya ubaridi

  Kiashiria Mchakato ni Nini?

  Ufuatiliaji

  Kutambua Suluhisho ili Kukabiliana na Vikwazo via Kufikika

  Ufuatiliaji

  Jinsi ya Kujaza Rejesta ya Chanjo

  Ufuatiliaji

  Jinsi ya Kufuatilia Waliohasi Chanjo

  Ufuatiliaji

  Kutumia Takwimu ili Kuboresha Utendaji Kazi wa Mpango Wako

Rasilimali

Kadi za Chanjo zitakusaidia kujua chanjo zipi mtoto mchanga ameshapata na zipi bado zinahitajika. Jifunze zaidi na jinsi ya kujaza mojawapo.