Can You Improve Coverage Rates Through Better Communication?
 
Video Zinazofanana
  Mawasiliano

  Njia Ambazo Wabia wa Jamii Wanaweza Kukusaidia

  Mawasiliano

  Selecting Appropriate Audience, Message, and Channel for Communication Activities

  Mawasiliano

  Jinsi ya Kuongoza Majadiliano Na Jamii

  Mawasiliano

  Jinsi ya Kuongoza Ziara ya Nyumbani

  Mawasiliano

  Kuchagua Wanajamii Kuwa Waelimishaji wa Chanjo

Rasilimali

There are different strategies to improve communication around immunization. This video focuses on identifying when those strategies are needed.