Jinsi ya Kutathmini Ustahilifu wa Mtoto kwa Chanjo
 
Video Zinazofanana
  Utoaji wa Chanjo

  Determining Which PPE to Use During Immunization Sessions

  Utoaji wa Chanjo

  IPC Standard Precautions During the COVID-19 Outbreak

  Utunzaji chanjo katika hali ya ubaridi

  Jinsi ya Kusoma Kifaa cha Kufuatilia Vichupa Vya Chanjo (VVM)

  Utoaji wa Chanjo

  Jinsi ya Kuchanganya Chanjo na Bomba la Sindano ya RUP

  Utoaji wa Chanjo

  Jinsi ya Kutumia Sera ya Kichupa cha Dozi Nyingi

Rasilimali

Pale mlezi anapomleta mtoto mchanga kwenye kliniki, unahitaji kuangalia chanjo zipi zinahitajika siku hiyo.