Jinsi ya Kuweka Hesabu ya Magonjwa Yanayozuilika kwa Chanjo
 
Video Zinazofanana
  Upelelezi

  Three Types of Surveillance Methods

  Upelelezi

  When to Document, Report, and Investigate VPD cases

  Upelelezi

  Jinsi ya Kukamilisha Fomu ya Uchunguzi wa Kesi Maalum ya Ugonjwa

  Upelelezi

  Analyze and Take Action on Surveillance Data

  Upelelezi

  Jinsi ya Kuchambua Takwimu za Ufuatiliaji

Rasilimali

Jifunze jinsi ya kufanya hesabu za magonjwa yazuilikayo kwa chanjo, itakusaidia kugundua milipuko, kugundua makundi yaliyo hatarini, na kufuatilia matokeo ya uchanjaji.