Jinsi ya Kuitikia Upinzani Dhidi ya Chanjo
 
Video Zinazofanana
Rasilimali

Sababu nyingi za watoto kutopewa chanjo zinahusu huduma. Kwa mfano, chanjo zinaweza kutolewa wakati usio mzuri au mahali pasipo rahisi kufikika. Lakini wakati mwingine, watoto wanaweza wasichanjwe kwa sababu walezi wanapinga kuchanjwa.