Selecting Appropriate Audience, Message, and Channel for Communication Activities
 
Bidiyo Masu Dangataka
  Sadarwa

  Yadda ake gudanar da tattaunawa da al'umma

  Sadarwa

  Hanyoyin da abokan hadin gwiwa na al'umma za su iya taimakonka

  Sadarwa

  Yadda ake gabatar da household survey

  Sadarwa

  Developing a Communications Plan

  Sadarwa

  Yadda za ka san abubuwa game da al'ummominka

Abubuwan amfani

While communication about immunization should provide consistent messages, it is important to adapt your communication to different groups.