What Is Supportive Supervision?
 
Bidiyo Masu Dangataka
  Bibiya

  Gano hanyoyin magance abubuwan da ke kange yin amfani

  Ziyarar gyara aiki

  Following Up After a Supportive Supervisory Visit

  Bibiya

  Yadda za a nutsa cikin dalilan faruwa na matsalolin isarwa

  Ziyarar gyara aiki

  Providing Constructive Feedback

  Ziyarar gyara aiki

  Horar da duk ma'aikatan lafiya da kai ga kowane yaro

Abubuwan amfani

Supportive supervision is a process where supervisors help staff solve problems, develop knowledge and skills, and improve performance. This respectful and non-authoritarian approach relies on regular visits to staff in health facilities. In this video, we review some of the basic concepts of supportive supervision.