Yadda za a zana tare da karanta jadawalin lurada aikin rigakafi
 
Bidiyo Masu Dangataka
  Bibiya

  Gano hanyoyin magance abubuwan da ke kangr samun dama

  Bibiya

  Yadda ake cike takaitaccen rahoton wata-wata

  Bibiya

  Yadda ake cike takardar tally

  Kayan samar da sanyi

  Menene manunin aiki?

  Bibiya

  Yadda za a nutsa cikin dalilan faruwa na matsalolin isarwa

Abubuwan amfani

Koyi yadda jadawalin lura da aikin rigakafi ke bi sawun aiwatar da cibiyoyin lafiya da taimakon ma'aikata su ga ko suna kan hanya samun kai ga manufan rigakafi.