Yadda ake gudanar da tattaunawa da al'umma
 
Bidiyo Masu Dangataka
  Sadarwa

  Amfani da mutanen al'umma a matsayin "masu wayar da kai" akan rigakafi

  Sadarwa

  Planning Communication for SIAs

  Sadarwa

  Selecting Appropriate Audience, Message, and Channel for Communication Activities

  Sadarwa

  Yadda ake gabatar da household survey

  Sadarwa

  Yadda za ka san abubuwa game da al'ummominka

Abubuwan amfani

Yayin da yake da amfani a gana da shugabannin al'umma da 'yan aikin sa-kai, haka kuma yana da muhimmanci a rika ganawa da al'umma baki daya akai akai.