Abin da za a fada wa masu reno lokacin allurar rigakafi
 
Bidiyo Masu Dangataka
  Isar da allurar rigakafi

  Yadda ake yin allurar cikin fata

  Isar da allurar rigakafi

  Which PPE Should You Use During Immunization Sessions?

  Isar da allurar rigakafi

  Bada allurar cikin tsoka

  Isar da allurar rigakafi

  IPC Standard Precautions During the COVID-19 Outbreak

  Isar da allurar rigakafi

  Yadda ake bayar da ruwan allurar rigakafi ta baki

Abubuwan amfani

Yadda ka ke mu'amala da masu reno da kuma yaransu kan shafi yadda suke ji game da rigakafi. A wannan bidiyo, za mu kalli abin da ke sa wa a sami sadarwa mai kyau lokacin rigakafi, yayin da ka: